Spatial ecology in a changing world

WE SEARCH FOR PHD CANDIDATES: APPLICATION OF SPECIES DISTRIBUTION MODELS (SDM) IN THE ASSESSMENT OF GLOBAL CHANGE IMPACTS IN THE MEDITERRANEAN

APPLICATION CLOSED (17/08/2012)
We search for PhD candidates interested in developing a PhD on the applications of species distribution models (SDM) in the evaluation of the impacts of climate and land use changes on fire regimes and biodiversity. The successful candidate will work in the Biodiversity and landscape Ecology lab (http://biodiversitylandscapeecologylab.blogspot.com/) within the Joint research unit that the CTFC has recently created with the CREAF in Barcelona (http://www.creaf.uab.es/).
Requirements:
•    Degree in biology, forestry, geography or similar.
•    Proven experience in GIS and remote sensing data (i.e Landsat).  analyses. Programming skills preferred.
•    Proven experience in R statistical programming language .
•    Proven experience in the development of species distribution models (SDM).
•    Proven experience in writing scientific articles.
•    High proficiency in English language.
Interested candidates can send a CV and a motivation letter  (one page maximum written in English), via e-mail to  lluis.brotons@ctfc.cat
Candidates which do not meet a minimum of 5 out the 6 criteria will not be considered.  The selection process will be open until a suitable candidate is found.
————————————————
ES BUSQUEN CANDIDATS PER TESI DOCTORAL:  APLICACIÓ DELS MODELS DE DISTRIBUCIÓ D’ESPÈCIES (SDM) EN L’ESTUDI DELS IMPACTES DEL CANVI GLOBAL A LA MEDITERRÀNIA
Es cerquen candidats de tesi doctoral interessats en desenvolupar una tesis sobre l’aplicació dels models de distribución d’espècies (SDM) a l’avaluació dels impactes del canvi climàtic i dels canvis d’ús del sol sobre el regime d’incendis i la biodiversitat. El candidat treballarà en el marc del Biodiversity and landscape Ecology lab (http://biodiversitylandscapeecologylab.blogspot.com/) que forma part de la recentment creada unitat mixta de recerca entre el CTFC i el CREAF (http://www.creaf.uab.es/).
Requirements:
•    Llicenciatura en biologia, forestals, geografia o similar.
•    Experiència provada en análisis SIG i d’informació provinent de sensors remots (i.e Landsat). Preferentment amb coneixements de programació.
•    Experiència provada en el llenguatge de programación estadística R.
•    Experiencia prèvia en el desenvolupament de models de distribución d’espècies (SDM).
•    Experiència prèvia en la redacció d’articles científics.
•    Nivell d’anglès molt alt.
Candidats interessats podeu enviar el CV i una carta de motivació (màxim una pàgina escrita en anglès), via e-mail a lluis.brotons@ctfc.cat
El candidats que no compleixin un mínim de 5 dels 6 criteris no seran considerats. El procés seguirà vigent fins que aparegui un candidat adequat.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *