Spatial ecology in a changing world

Book release: Catalan Winter Bird Atlas 2006-2009

The Catalan winter bird Atlas 2006-2009 is out and was officially presented May 18th at the Pedrera building in Barcelona.
 
Thanks to the work of over 1,000 contributors, and published by Lynx Edicions and Institut Català d’Ornitologia, this Catalan Winter Bird Atlas 2006-2009 is one of the most important collective contributions to the knowledge of biodiversity in Catalonia to date and becomes a reference reaching far beyond its limited territorial scope.
 
A total of 318 bird species were observed in Catalonia during the study period, of which 206 wintered regularly and in relatively high numbers. The ECO-LAND lab has been involved in many aspects of this book, being specially relevant the production of quantitative maps derived from spatial modelling techniques.
 
as

Ornithological atlases are often one of the best ways of improving knowledge and management of a country’s avifauna. To date two breeding-bird atlases have been published in Catalonia (1984 and 2004), but a winter atlas was lacking, despite the importance of this season for many local breeding species and migrants from central and northern Europe. The distributions and abundances of these species are often quite different from those of the breeding period and in some cases change from one winter to another.
 
All the information gathered is depicted in great detail on maps with a resolution of up to 250×250 m; as well, for the first time, data from monitoring projects operating since 1972 have been collated and analyzed. From the extraordinary abundance of Blackcaps in olive groves to the presence of Wallcreepers in Mediterranean limestone mountains, each and every one of the birds discussed in this book provides surprises that will fascinate nature lovers as much as wildlife managers.
——————————————-
L’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009
 
Amb la participació de més de 1.000 col·laboradors, i publicat per Lynx Edicions i l’Institut Català d’Ornitologia, l’Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009 representa un dels majors èxits col·lectius en matèria de coneixement de la biodiversitat del nostre país i alhora constitueix un referent més enllà de les nostres fronteres. Un total de 318 espècies d’ocells han estat observades a Catalunya durant el període d’estudi, de les quals 206 hi han hivernat de forma prou abundant i regular. El grup ECO-LAND ha estat involucrat en diverses facetes d’aquest llibre, destacant la producció dels mapes quantitatius derivats de l’aplicació de tècniques de modelització espacial de la biodiversitat.
 
Els atles ornitològics solen ser una de les eines més precises per millorar al coneixement i la gestió de l’avifauna d’un país. Fins ara, Catalunya disposava de dos atles d’ocells nidificants (publicats el 1984 i el 2004), però quedava pendent l’elaboració d’un que tractés els ocells del període hivernal, moment de l’any crucial tant per a moltes de les espècies nascudes aquí, com per aquelles que procedeixen del centre o nord d’Europa.
 
La distribució i abundància dels ocells durant l’hivern és, sovint, ben diferent de la del període reproductor i, en determinats casos, molt canviant d’un hivern a un altre. Tota aquesta informació es mostra amb un nivell de detall molt alt, amb mapes de fins a 250×250 m de resolució, i, per primera vegada, es reuneixen i analitzen dades dels seguiments temporals que s’estaven recopilant des de l’any 1972.
 
Des de l’extraordinària abundància dels tallarols de casquet als oliverars a la presència del pela-roques a les serres calcàries mediterrànies, tots i cadascun dels ocells d’aquest llibre revelen sorpreses que fascinaran tant als amants de la natura com per als gestors del medi natural.


6 thoughts on “Book release: Catalan Winter Bird Atlas 2006-2009”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *