Spatial ecology in a changing world

Candidat a beca FI 2015 per a desenvolupar un projecte de modelització de la vegetació al CTFC

Candidat a beca FI 2015 per a desenvolupar un projecte de modelització de la vegetació al CTFC

Es busca candidat per a sol·licitar una beca de doctorat de Formació d’Investigadors (FI-DGR 2015) per a la realització d’una tesi doctoral sobre la predicció dels potencials efectes del canvi global sobre l’estructura i composició dels boscos a Catalunya, dins del grup de biodiversitat i ecologia del paisatge (http://ecoland.cat/).

Els boscos Mediterranis són el resultat de l’acció de processos ecològics (creixement, competència, mortalitat, dispersió, establiment…) en els que intervenen tant atributs de les plantes como factors del anomenat canvi global (increment de la sequera, canvis en el règim d’incendis, abandonament rural…). Un dels reptes actuals de l’ecologia terrestre és ser capaços de fer prediccions quantitatives i espacialment explícites sobre els possibles canvis futurs en els boscos. L’objectiu del projecte de tesis que proposem és el d’explorar les possibles conseqüències del canvi climàtic sobre els boscos de Catalunya. Concretament, ens interessa estudiar els possibles efectes de l’increment de la sequera estival sobre la composició i estructura dels boscos, derivats d’un augment de la mortalitat per estrès hídric i un major impacte dels incendis forestals. La consecució de la tesi implica l’aplicació d’un model de simulació de la dinàmica forestal a escala regional (que s’està desenvolupant en col·laboració entre el CTFC, el CREAF i el CIDE-CSIC) que representa la vegetació de cada cel·la com a un conjunt de cohorts de plantes de diferents espècies llenyoses i simula la dinàmica del bosc (http://sites.google.com/site/medfireproject/).

Requeriments:
• Llicenciats o graduats en Biologia, Ciències Ambientals o Enginyeria forestal.
• Bona qualificació acadèmica.
• Complir s requisits de la convocatòria FI (consultar
http://www10.gencat.cat/agaur_web/generados/catala/home/recurs/doc/fi_2015_dogc.pdf).
• Es valorarà especialment coneixements d’estadística, programació en entorn R, sistemes d’informació geogràfica, teledetecció i ecologia forestal.

Lloc de treball:
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a Solsona (Lleida).

Contacte:
Les persones interessades poden contactar amb Miquel De Cáceres
(miquelcaceres@gmail.com) abans del 7 de setembre, adjuntant CV, una breu descripció dels interessos de recerca (màx. 1 pàgina) i la nota mitjana de l’expedient.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *