Spatial ecology in a changing world

ECO-LAND becomes part of the new Joint research unit CREAF-CTFC on “ Biodiversity and forest ecosystem dynamics”

ECO-LAND has become part of a new joint venture between the CTFC and the CREAF aiming at improving research on biodiversity and forest ecosystem dynamics in Mediterranean systems. The new agreement allows the consolidation of a long lasting collaboration with the CREAF having the MONTES-CONSOLIDER project as a milestone in the last years.

The new Joint research unit CREAF-CTFC is also integrated by the FIDBOSC lab coordinated by Lluís Coll. The main objective of the new joint research Unit CREAF-CTFC will be to advance and catalyse research and modelling of the impact and predictions of global changes on biodiversity and forest systems.

——————————————————-

ECO-LAND forma part d’una nova unitat mixta de recerca entre el CTFC i el CREAF amb l’objectiu de millorar i avançar en la recerca en biodiversitat i dinàmica dels sistemes forestals en un àmbit Mediterrani. El nou conveni permet consolidar una llarga tradició de col.laboració amb el CREAF que ha tingut en els darrers anys el projecte MONTES-CONSOLIDER com a element.

La nova unitat mixta CREAF-CTFC està també integrada pel laboratori FIDBOSC lab coordinat per Lluís Coll.

Un dels objectius fonamentals  del Pla Estratègic del CTFC és impulsar, coordinar i vertebrar la recerca i la innovació tecnològica en l’àmbit forestal i mediambiental, incorporant les tendències europees en el marc d’una  gestió sostenible i de protecció  del medi  natural, teixint  aliances  amb  grups i institucions  que permetin avançar cap aquest objectiu. Entre les línies fonamentals de recerca del CTFC destaquen les desenvolupades pels Grups d’Ecologia del Paisatge i el de Funcionament i Dinàmica del Bosc que són capdavanters en la recerca sobre la dinàmica dels ecosistemes forestals i els seus impactes sobre la biodiversitat, i són  un  referent  bàsic  a  Espanya  i  el  Sud d’Europa  en  aquestes   matèries.  

Els objectius específics de la nova unitat mixta CREAF-CTFC són:

1.  Execució  de  recerca  conjunta  en  el  camp   de  la biodiversitat i la dinàmica dels ecosistemes forestals, amb dedicació preferent a la modelització d’informació sobre inventaris forestals i grans bases de dades de biodiversitat.

2.  Impuls i consolidació del treball conjunt amb institucions i científics de nivell internacional sobre biodiversitat i dinàmica dels ecosistemes forestals que ja tenen des de fa temps diverses zones a Catalunya com a lloc preferent de recerca.

3.  Foment de la presència com a Unitat en els diferents espais de discussió pública entorn a la Biodiversitat i la dinàmica dels sistemes forestals a Catalunya.3 thoughts on “ECO-LAND becomes part of the new Joint research unit CREAF-CTFC on “ Biodiversity and forest ecosystem dynamics””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *