Spatial ecology in a changing world

GIS & Remote sensing master project: Núria Aquilué. Landscape models and fire.

mapaModelling landscape dynamics driven by fire (MEDFIRE model)

Landscapes are not static and in Mediterranean regions such as Catalonia fire is driving to a large extent current changes in forest extent and composition. In her master work Núria Aquilué has addressed different questions regarding to the complexity of calibrating landscape realistic models using SELES modelling language.

——————————————————————–

Modelitzant la dinàmica de paisatge conduida pel foc (el model MEDFIRE)

La Núria Aquilué ha defensat el seu projecte de final de màster en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica 2009/10 (UAB-CREAF).

El projecte ha presentat tractat el model MEDFIRE. Un model espacialment explícit que integra el règim d’incendis forestals i la dinàmica de la vegetació per tal de reproduir els principals factors que caracteritzen la composició de les zones forestals de les regions mediterrànies. El model s’ha aplicat a Catalunya en un període temporal de deu anys altament influenciat per episodis de condicions extremes que propicien la generació dels grans incendis forestals. S’ha analitzat de manera detallada el procés de construcció del mapa forestal inicial per disposar d’un mapa de distribució de les espècies arbòries més representatives del territori i claus en la comprensió dels impactes del foc.

S’ha desenvolupat una metodologia per verificar que el model reprodueix de manera fidel el règim d’incendis, utilitzat com a
paràmetre d’entrada. Finalment, s’ha desenvolupat un mètode per calibrar els paràmetres que relacionen de manera directa les cobertes arbòries representades en el mapa forestal i l’impacte dels incendis a escala regional: la taxa de propagació del foc i la seva probabilitat de combustió. Els resultats mostren que tant aquestes dues propietats de la vegetació dominant, com la distribució espacial dels punts d’ignició són importants per reproduir el règim d’incendis observat en la dècada dels 90 a Catalunya.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *