Spatial ecology in a changing world

New servers available for landscape modelling and remote sensing analyses.

clip_image002

The ECOLAND lab group has a new computing facility aimed at better dealing with the needs from handling and modelling large spatial environmental data sets.

This server cluster is a strategic step forward for the group and the CTFC as institution and involves a much improved situation in terms of data storage capacity and computer power. The facility has been financed by a Spanish ministry infrastructures grants (CTFC-10-4E-1255).

Management of remote sensing data and development of spatially explicit landscape models are data hungry processes and require equipments prepared to deal with such complexities. With the new computing facility, the CTFC can now deal with the need of responding to the internal demand of groups that had already arrived to an upper limit in their capability to analyse spatial data and the challenge of starting new exciting possibilities.

More specifically, the facility will reinforce the capability of the CTFC in the development of new products derived from temporal satellite data aimed at monitoring forest changes and disturbance impacts at large spatial scales. Furthermore, we will move an step forward in our capacity to develop models projecting the potential changes of forests in a context of climate change and fire. Finally, the CTFC will increase is potential to attract new collaborations requiring advanced computer power or storage capability.

In the first implementation phase, the computer facility is composed by  four servers (Supermicro Dual Xeon E5-2600, 16 Gb & 4 SSD 128Gb), and 3 Supermico Dual Xeon E5-2600, 64 Gb, 3 SSD 128Gb), and a storing cabin with 64Tb storage capability.

———————————————————

Nous servidors disponibles per modelització del paisatge i anàlisi de dades provinents de sensors remots

El nou servidor suposa un pas endavant de caràcter estratègic en la nostra capacitat de càlcul informàtic i emmagatzematge d’informació digital. La gestió de la informació derivada de satèl.lit i altres sensors remots (avions) i el desenvolupament de models d’evolució del paisatge a grans escales espacials són procesos que requereixen aquestes capacitats informàtiques avancades. Amb la nova infrastructura informàtica, el CTFC pot assumir la demanda interna per parts del grups que ja havien arribat al límit en el desenvolupament de projectes en aquestes línies i enfrontar-se a nous reptes.

En concret el CTFC podrà reforçar la seva capacitat de treball en productes derivats de fotografia satèl.lit per tal de generar sèries temporals que permetin monitoritzar canvis en el bosc i la seva capacitat per desenvolupar models de projecció futura del boscos en un context de canvi climàtic i increment en l’impacte del incendis. A més, el CTFC incremente el seu atractiu amb una infrastructura de recerca que pot permetre cooperacions amb altres grups de recerca que puguin requerir grans capacitats de càcul o emmagatzematge.

En una primera fase s’ha procedit a la instal.lació d’un entorn virtual de computació avançada que consta del següent hardware:

– Armari rack per encabir tot el hardware

– Servidor Supermicro Dual Xeon E5-2600, amb 16 Gb de Ram i 4 SSD de 128Gb de capacitat (control i copies de seguretat)

-Servidors Supermico Dual Xeon E5-2600, amb 64 Gb de Ram i 3 SSD de 128Gb de capacitat (servidors de treball)

-Cabina de fibra optica de magatzem de 64Tb brutes de capacitat total i consola KVM per gestionar tots els servidors



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *