Spatial ecology in a changing world

New article: Unmanned aircraft systems (UAS) and bird monitoring.

IMG_1090In this new article published in the journal the IBIS, members from EcoLand and BAC Labs together with engineers from the Polytechnics University of Catalonia and members of SIBOC, report on the use of a small UAS to monitor temporal changes in breeding population size in a Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus colony.

Unmanned aircraft systems (UAS) are remote-controlled devices capable of collecting information from difficult-to-access places while minimizing disturbance. Although UAS are increasingly used in many research disciplines, their application to wildlife research remains to be explored in depth.  This method makes it possible to obtain georeferenced data on nest locations without causing colony disturbance, which would not otherwise be possible via direct ground observations.
————————————————
Aparells aeris per control remot i monitoreig d’ocells
Els UAS (Unmanned Aircraft Systems) son aparells aeris dirigits per control remot,i per tant apaços d’obtenir informació de lcs de difícil accés a la vegada que es minimitza la pertorbació de l’hàbitat. Tot i que els UAS son una eina cada cop més utilitzada en diferents disciplines, la seva aplicació en el camp de la recerca en biodiversitat i seguiment de fauna no ha estat explorada en profunditat.

 
En aquest nou article publicat en la revista IBIS, membres dels laboratoris EcoLand i BAC, junt amb enginyers de la Universitat Politècnica de Catalunya i SIBOC, presenten els UAS com a una eina útil per al seguiment dels canvis poblacionals que succeeixen en una colònia de gavina riallera Chroicocephalus ridibundus al llarg de l’època de reproducció. Aquest mètode permet obtenir dades georeferenciades de la localització dels nius sense destorbar la colònia, el qual no seria possible mitjançant observacions directes des del terreny.
 


2 thoughts on “New article: Unmanned aircraft systems (UAS) and bird monitoring.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *