Spatial ecology in a changing world

News & Media

News & Media

News

Projecte SITXELL

El Sistema d'Informació Territorial de la xarxa d'espais lliures (SITxell) és un eina d'informació geogràfica per a l'anàlisi i valoració del conjunt dels sòls no urbanitzables de la província de Barcelona. El SITxell, elaborat a escala 1:50.000 en l'entorn ArcGIS, conté informació de base sobre el medi natural i els ...
Read More

New article: Fires and changes in bird distribution of an open habitat bird

Wildfires and the expansion of threatened farmland birdsIn a new article in the Journal of Applied Ecology we show that the recent impact of wildfires in the Mediterranean is starting to have major effects on the distribution of open habitat birds decreasing elsewhere in Europe.It has been argued that wildfires ...
Read More

(no title)

El laboratori de Biodiversitat i ecologia del paisatge inagura el seu blog! ...
Read More

Media

No posts found.